> Mes interventions au Conseil Communal

De burgemeesters: Marino Keulen heeft ongelijk - Douglas De Coninck onderschrijft aanbeveling van Raad van Europa. De Coninck is redacteur van De Morgen.

Ondanks een tik op de vingers van de Raad van Europa blijft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) bij zijn beslissing om drie burgemeesters van faciliteitengemeenten niet te benoemen. 'Al meer dan een jaar lang vertelt Keulen ons een leugen', pareert Douglas De Coninck.

Er zijn twee loketten, en wat ik van de ambtenaar achter het loket verwacht, is dat hij doet waarvoor hij wordt betaald. Wat ik nodig heb, is een formulier dat me toelaat mijn kiesplicht te vervullen. De bediende aan loket 1 vraagt de man voor me in de rij welke taal hij spreekt. Frans, zegt die. Hij krijgt een Franstalig formulier, waarna ik aan de beurt kom. Nederlands, zeg ik. Ik krijg een Nederlandstalig formulier. Dat is loket 1.

Achter loket 2 zit een ambtenaar die ongevraagd begint te foeteren dat het toch wel een schande is dat B-H-V nog niet is gesplitst. Als ik opmerk dat dat mij geen ene moer interesseert en ik gewoon dat formulier wil, klapt hij het luikje dicht en roept: "Fuck you!"

Welk loket verkies ik, 1 of 2? Van welk van beide gemeentehuizen lijkt het mij als burger aannemelijk dat, als er moet worden gekozen, iemand op de vingers wordt getikt? Ik ben geneigd te zeggen: loket 2. Om eerlijk te zijn: liever een formulier dan geen formulier.

Al meer dan een jaar lang vertelt Marino Keulen (Open Vld) ons een leugen. Hij zegt ons dat de burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek de wet hebben overtreden door bij de verkiezingen van 10 juni 2007 Franstalige oproepingsbrieven te versturen. Dat de heren Van Hoobrouck, Thiéry en d'Oreye de Lantremange de taalwet hebben overtreden, dat wil ik aannemen. Dat ze uitsluitend Franstalige formulieren verstuurden, is pertinent níét waar. In deze drie faciliteitengemeenten is een zeer ruime meerderheid der mensen Franstalig. Niet sinds gisteren, dat is zo sinds de komst van de auto.

Je gaat studeren en je gaat op kot in de stad, je vindt een job, een lief en je krijgt kinderen. Je salaris gaat omhoog, je wilt huisje met tuintje. Je doorploetert Vlan en Immoweb. Merde, is me dat duur. In de hele stad, waar je toch aan verknocht bent geraakt, is nergens nog een betaalbaar huisje met tuintje te vinden. Juist daarbuiten, daar wel.

Terwijl jij uitwijkt, komen nieuwe generaties in de stad wonen, met plannen en dromen. In Brussel is een zichtbare meerderheid Frans- of anderstalig. Dus wordt de periferie dat langzaam maar zeker ook. We kunnen collectief op onze kop gaan staan, onszelf ervan overtuigen dat hier een duivels complot van Olivier Maingain achter zit en we kunnen het proberen met taalgebonden huisvestingspremies, we kunnen een heel bataljon pesterige decreetjes uitvaardigen: niks helpt. Dit heet gewoon demografie.

Pesterige rondzendbrief

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stemde om en bij de 76 procent van de kiezers in Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek Franstalig. Zesenzeventig procent. Brussel is een stad, en steden groeien (gelukkig maar!), zoals ze dat overal ter wereld doen.
Met een decreet dat de Noordzee eb en vloed verbiedt, heeft Marino Keulen net zoveel kans op slagen als dat hij Brussel kan beletten te groeien.

De drie burgemeesters hebben het lastig met de rondzendbrief-Peeters. Die zegt dat Franstaligen in Vlaamse (faciliteiten)gemeenten bij elke administratieve handeling moeten herhalen dat zij Franstalig zijn en Franstalige formulieren willen. Als protest tegen de in hun ogen pesterige rondzendbrief verstuurden de burgemeesters de oproepingsbrieven volgens 'taalaanhorigheid'. Franstaligen kregen daardoor een Franstalige brief, Nederlandstaligen een Nederlandstalige. In strijd met de taalwet en met de brief-Peeters, zeker, maar het is niet zo dat er uitsluitend Franstalige oproepingsbrieven werden verstuurd. Deze drie gemeenten hadden loket 1.

Bij diezelfde verkiezingen van 10 juni 2007 verstuurde een aantal Vlaamse burgemeesters in het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde helemaal geen oproepingsbrieven. Niks, nada. Die burgemeesters, Michel Doomst uit Gooik op kop, boycotten de verkiezingen als symbolisch protest tegen het (nog) niet gesplitst zijn van B-H-V. Was de gouverneur van Vlaams-Brabant niet tussenbeide gekomen, dan was fuck you de norm geweest en was er in deze gemeenten op 10 juni 2007 niemand gaan stemmen. Loket 2.

Wie zal zeggen of de Vlaamse burgemeesters betere argumenten hadden om hun bevoegdheden te misbruiken voor politieke spelletjes dan de drie Franstalige? Je n'en sais rien. Aan beide kanten misbruikten de burgemeesters hun bevoegdheid en overtraden ze de wet om een politiek statement te maken. Er lijkt wel ergens een gradatie te zijn in de wijze waarop ze maatschappelijke schade aanrichtten. Loket 1, loket 2.

De fuck you-burgemeesters werden zonder de geringste aarzeling benoemd door Marino Keulen. Op 18 april 2007, twee maanden voor de schade kon worden opgemeten, kondigde hij al aan dat hij hun politieke stunt zou tolereren. (Hij zei letterlijk: "Ik ben niet van plan tuchtsancties op te leggen tegen de burgemeesters die naar aanleiding van de verkiezingen van 10 juni actievoeren voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.")

We kunnen onszelf wijsmaken dat de dames en heren bij de Raad van Europa het allemaal niet goed snappen, dat de Belgische situatie voor hen te complex is. Ik denk dat iedere buitenstaander het juist zeer goed snapt. De situatie is zelfs glashelder. Weze het nu de Raad van Europa of welke internationale instantie ook, Vlaanderen zal met de niet-benoeming van de drie burgemeesters altijd, overal en net zo consequent in het ongelijk worden gesteld.

 


© 2021 - Yvan de Beauffort